Επικοινωνήστε μαζί μας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εισάγονται από τον επισκέπτη στην παρούσα φόρμα επικοινωνίας δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την απευθείας επικοινωνία με το άτομο που χρησιμοποιεί την παρούσα φόρμα. Ο επισκέπτης διατηρεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κα.).